IT Bezpečnosť

ZABEZPEČTE SVOJE DÁTA

Bezpečnosť vašej IT infraštruktúry je pilier úspešného riadenia akéhokoľvek podniku či organizácie. Ponúkame vám komplexné bezpečnostné riešenia, aby váš chod nenarušili neočakávané problémy ani riziká.

IT ZABEZPEČENIE      ICS/SCADA

IT ZABEZPEČENIE

Ponúkame certifikované riešenia IT bezpečnosti na komplexné zabezpečenie vašich dát a procesov.

Certifikované riešenia pre vašu bezpečnosť

Poskytujeme komplexné riešenia pre vašu bezpečnosť.

Bezpečnostné riešenia

Interné audity

ISMS podľa ISO 27001

IT ZABEZPEČENIE      ICS/SCADA

ICS/SCADA

Riešenia pre priemyselné organizácie na ochranu pred kybernetickými hrozbami

Riešenia pre priemyselné organizácie pred kybernetickými hrozbami

Kybernetická bezpečnosť v organizáciách nekončí iba pri IT systémoch, ale aj priemyselných systémoch OT (Operations Technology). Budovanie kybernetickej bezpečnosti v OT však vyžaduje odlišný prístup ako v IT, kvôli rozdielnym požiadavkám OT prostredia ako iné priority, iné procesy či vplyv kybernetickej bezpečnosti na ochranu života a zdravia ľudí.

ICS-SCADA-bezpecnost@2x

Jadro systému kybernetickej bezpečnosti tvorí triáda Ľudia – Procesy – Technológie. Práve ľudia sú nosným pilierom kybernetickej bezpečnosti, ktorému pri implementácii projektov v tejto oblasti nebýva venovaná dostatočná pozornosť. Kybernetická bezpečnosť nie je jednorazová aktivita, ale priebežný proces, ktorý vyžaduje kontinuálne zlepšovanie a podporu zo strany manažmentu. Naše služby vám pomôžu bezpečnosť ako vybudovať, tak udržiavať.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ (ISA 62443 A NIST)

MÁTE OTÁZKU?

Napíšte nám

Spoločnosť SYNCHRONIX, a.s. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese privacy@synchronix.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

PORADÍME VÁM

Spolu vymyslíme riešenia

SYNCHRONIX, a. s. ponúka IT služby a produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí. Napíšte nám a spolu prídeme na to, ako vieme práve vám pomôcť lepšie podnikať.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 238 100 014

NAPÍŠTE NÁM

info@synchronix.sk