IT Infaštruktúra / Manažment IT služieb

KOMPLETNÉ RIEŠENIA
NA RIADENIE IKT SLUŽIEB

Poskytujeme riešenia na efektívne riadenie, meranie a vyhodnocovanie úrovne poskytovaných IKT služieb.

RIADENIE PROCESOV PODĽA ITIL      RIADENIE PROJEKTOV      OUTSOURCING

RIADENIE PROCESOV PODĽA ITIL

Navrhneme a implementujeme pre vám IKT procesy podľa metodiky ITIL V3.

V oblasti IKT infraštruktúry poskytujeme tieto riešenia:

Klientska infraštruktúra

Sieťová infraštruktúra

Cloudové riešenia

Monitoring infraštruktúry a služieb

Centrálna infraštruktúra

RIADENIE PROCESOV PODĽA ITIL      RIADENIE PROJEKTOV      OUTSOURCING

RIADENIE PROJEKTOV

Pripravíme vám projekt riadenia ušitý na mieru, vychádzajúci z medzinárodných štandardov PRINCE 2 a IPMA.

Prístup šitý na mieru

Zabezpečujeme riadenie projektov, ktoré vychádza z našich skúseností z projektov v oblasti verejnej správy, ako aj u komerčných zákazníkov. Vďaka nemu dokážeme kombinovať dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu a viesť projekty tak, aby sme naplnili vaše očakávanie a časové či rozpočtové požiadavky. Pri každom projekte uplatňujeme prístup šitý na mieru, vychádzajúci z medzinárodných štandardov PRINCE 2 a IPMA. Pokrývame celý životný cyklus IT projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Náš prístup pokrýva všetky významné oblasti riadenia projektov a je mu prispôsobená organizačná štruktúra našej spoločnosti. Projektové riadenie v spoločnosti vykonávajú certifikovaní a skúsení projektoví manažéri, ktorí ho prispôsobujú novým trendom a postupom v riadení IT projektov.

RIADENIE PROCESOV PODĽA ITIL      RIADENIE PROJEKTOV      OUTSOURCING

OUTSOURCING

Vyberte si z rôznych možností outsourcingu, ktoré poskytujeme, a sústreďte sa na primárne zameranie svojej spoločnosti.

Sústreďte sa na svoj primárny biznis.

Poskytujeme outsourcing IT služieb podľa vašich potrieb. Prispôsobíme sa vašim potrebám a očakávaniam a poskytneme vám kvalitný a stabilný servis, vďaka ktorému sa môžete sústrediť na primárne zameranie svojej spoločnosti.

Outsourcing poskytujeme v niekoľkých oblastiach:

MÁTE OTÁZKU?

Napíšte nám

Spoločnosť Synchronix a.s. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese privacy@synchronix.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

PORADÍME VÁM

Spolu vymyslíme riešenia

Synchronix ponúka IT služby a produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí. Napíšte nám a spolu prídeme na to, ako vieme práve vám pomôcť lepšie podnikať.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 253 630 151

NAPÍŠTE NÁM

info@synchronix.sk