O nás

Kto sme a čo robíme

Spoločnosť SYNCHRONIX, a. s. poskytuje profesionálne IT služby už viac ako 25 rokov.
Špecializujeme sa na podnikové a manažérske systémy, webové aplikácie, outsourcing
služieb, analytické a konzultačné služby a riadenie komplexných projektov. Svoje služby
poskytujeme nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj naprieč Európou.

KVALITNÉ IT RIEŠENIA

Vždy podľa aktuálnych noriem

rokov skúseností
0 +

Tím profesionálov

Kvalita overená trhom

FIREMNÝ PROFIL (PDF)

NAŠA MISIA

Zákazníci sú partneri

Veríme, že transparentné správanie je benefitom pre všetkých. Preto svojich zákazníkov vnímame ako plnohodnotných partnerov, ktorým sa snažíme predovšetkým porozumieť. Jedine tak môžeme prísť s IT riešením, ktoré je výhodné pre všetkých.

NAŠE HODNOTY

Najdôležitejšia je dôvera

Sme overená firma, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Náš tím tvoria overení a kvalifikovaní profesionáli. Vážime si každého klienta, ktorý sa nám rozhodne zveriť svoje IT riešenia a detailne sa zaoberáme každým zadaním tak, aby sme ho prispôsobili jeho potrebám.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Náš príbeh

Spoločnosť SYNCHRONIX, a. s. je overený profesionál v oblasti IT a IT služieb. Dlhodobo sa špecializujeme na podnikové a manažérske systémy, webové aplikácie, outsourcing služieb, analytické aj konzultačné služby a riadenie komplexných projektov. Okrem slovenskej pobočky máme aj partnerskú spoločnosť SEVITECH CZ s.r.o. so sídlom v Prahe, vďaka ktorej môžeme ďalej rásť a byť ešte viac medzinárodní. Na európskom trhu pôsobíme už viac ako 25 rokov.
1994
VZNIKÁ NOVITECH
V roku 1994 vzniká spoločnosť NOVITECH Žilina, s. r. o., s cieľom poskytovať služby v informačných technológiách. Zameriavame sa primárne na vývoj informačných systémov a na podporu rozhodovania.
1994
1995
SME MEDZINÁRODNÍ
Už na počiatku firmy sme sa sústredili aj na zahraničnú spoluprácu. Spolu so Zillion AG sme vyvíjali back office systémy v bankách na obchodovanie na finančných trhoch, ktoré boli úspešne nasadené vo Švajčiarsku, v Taliansku a Nemecku.
1995
1996
POMÁHAME DANIAROM
Od roku 1996 sme desať rokov vyvíjali a poskytovali podporu daňovému informačnému systému. Vďaka systému sa zabezpečila komplexná prevádzka daňovej správy a participácia na výbere daní.
1996
2000
UDRŽIAVAME ŠVAJČIARSKE CESTY
Do roku 2000 sme vyvíjali a úspešne nasadili nový kontrolingový systém LKC. Vďaka systému sme uľahčili a zjednotili analýzu výkonov a nákladov pri údržbe švajčiarskych ciest a súvisiacich výkonov polície.
2000
2005
ROZŠIRUJEME PÔSOBNOSŤ
Začali sme sa venovať systémom v oblasti aplikačnej podpory kvality v podnikoch podľa noriem ISO a Six Sigma. Systémom sme sa venovali do roka 2007.
2005
2007
MENÍME NÁZOV
Po viac ako dekáde fungovania firmy prišli zmeny. Rozšírili sme svoje portfólio s dôrazom na služby, tridsiatka našich vývojárov a analytikov sa preskupila k analytickej a konzultačnej podpore a stali sme sa partnerom značky AP na Slovensku. Svoje lokálne znalosti sme prepojili s ich skúsenosťami globálneho lídra na trhu podnikových a informačných systémov. S tým prišla aj zmena názvu, ktorá reflektovala zmeny vo firme. Z NOVITECHU sa stal SEVITECH, s. r. o. (Services Information Technologies).
2007
2008
REŠTRUKTURALIZUJEME
Vďaka spolupráci so SAP sa našou špecializáciou stali riešenia pre stredné a veľké podniky a inštitúcie verejnej správy. Od vývoja informačných systémov sme prešli ku customizácii globálneho softvéru. Našej reštrukturalizácii významne pomohol aj vstup Slovenska do EÚ, vďaka čomu sa nám otvorili nové možnosti.
2008
2009
ZNOVU VYVÍJAME
Po reštrukturalizácii sme rozšírili aj svoje portfólio o nové služby a produkty. Dopyt, ktorý nastal po službách so zameraním na internetové technológie, webové aplikácie a outsourcing nám umožnil vývoj aplikačných platforiem a prevádzku informačných portálov, založených na technológiách SAP a Microsoft. Zmenil sa aj štatút spoločnosti. Zo spoločnosti s ručením obmedzeným sme sa stali akciovou spoločnosťou.
2009
2011
PORTFÓLIO RASTIE
V roku 2011 sme do svojho portfólia zaradili aj riešenia pre oblasť geografických informačných systémov. Implementácia špecializovaných systémov na prevádzku a údržbu s geopodporou pre utilitné spoločnosti sa tak stala jednou z našich významných kompetencií.
2011
2012
PRIBÚDAJÚ PARTNERI
Po globálnom období krízy vzrástol dopyt po riešeniach zameraných na efektivitu nákladov. To nás priviedlo k výberu ďalšieho strategického partnera: CA Technologies. Naše riešenia našli využitie vo finančnej sfére, v inštitúciách verejnej správy či v energetike.
2012
2014
ROZRASTÁME SA
Rozširovanie nášho portfólia viedlo aj k rastu samotnej firmy. V roku 2014 narástol počet našich zamestnancov na viac ako 60. Vďaka svojim skúseným analytikom, konzultantom či vývojárom sme sa stali partnermi významných technologických značiek, dokážeme vybudovať či udržiavať integrované systémy riadenia manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti, environmentálneho manažérstva a riadenia služieb.
2014
2015
OFICIÁLNY PARTNER SAP
Po úspešnom absolvovaní auditu, ktorý vykonala spoločnosť SAP AG a SAP Slovensko, sme sa stali „VAR delivery support partnerom pre SAP® Business-All-In-One“. Toto partnerstvo nás nielen oprávňuje, ale aj zaväzuje poskytovať zákazníkom najmodernejšie softvérové riešenia a profesionálne odborné služby v oblasti aplikačnej a technickej podpory servisu. Vďaka týmto službám tak zákazníci pri správe softvérových aplikácií ušetria čas aj financie.
2015
2016
REGISTER PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ
V súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy sme vyvinuli Register priestorových informácií (RPI) ako základný register štátu. RPI slúži primárne ako jednotný a údajovo konzistentný zdroj o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov.
2016
2017
SME OCENENÍ
Náš projekt MAPOVÝ KLIENT ZBGIS pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR získal 1. miesto ceny ITAPA 2017 a 1. cenu Rádia Slovensko v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Vďaka tejto webovej mapovej aplikácii sme výrazne uľahčili interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS.
2017
2018
RECERTIFIKÁCIE
Úspešne sme absolvovali proces recertifikácie. Vďaka tomu sa predĺžila platnosť našich certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.
2018
2021
SME SYNCHRONIX, A. S.
Po rozšírení svojho portfólia a kontinuálnom raste sme sa rozhodli túto zmenu reflektovať aj v názve spoločnosti. Zo spoločnosti SEVITECH, a. s., sa tak stal SYNCHRONIX, a. s. SYNCHRONIX má portfólio a skúsenosti overenej IT firmy, ktorá je na trhu viac ako 25 rokov, ale zároveň má za cieľ byť ešte flexibilnejším a otvorenejším partnerom pre svojich klientov.
2021

MÁTE OTÁZKU?

Napíšte nám

Spoločnosť SYNCHRONIX, a.s. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese privacy@synchronix.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

PORADÍME VÁM

Spolu vymyslíme riešenia

SYNCHRONIX, a. s. ponúka IT služby a produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí. Napíšte nám a spolu prídeme na to, ako vieme práve vám pomôcť lepšie podnikať.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 238 100 014

NAPÍŠTE NÁM

info@synchronix.sk