CERTIFIKÁCIE

Kontinuálnym vzdelávaním a strategickými partnerstvami vám prinášame garanciu odbornosti.

CERTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI SYNCHRONIX, A. S.

Naše procesy a riešenia sú pravidelne auditované a certifikované podľa medzinárodných noriem.

NBÚ

ISO 20000

ISO 9001, 14001, 27001

ISO 25000