RIEŠENIA SAP

OBJAVTE RIEŠENIA SAP

Zefektívnite riadenie svojho podniku

SAP S/4HANA     SAP DSN      SAP ARIBA

SAP S/4HANA

Používate S4H alebo plánujete prechod na S4H?

Táto funkcionalita S4H umožňuje koordinovaný vývoj spoločných či autonómnych tímov a  tretích strán na spoločnom projekte. Zabezpečuje sledovanie zmien v systéme a pracovať tak na projektoch  paralelne, bez obáv z konfliktov pri vlastnej spolupráci alebo spolupráci s  tretími stranami. Hlavnými výhodami fukcionality je zaznamenávanie zmien či distribuovaná architektúra, umožňujúca pracovať aj v offline režime s následnou sychronizáciou zmien, čo je užitočné pre organizáciu práce a spolupráce na projektoch. Moderná technológia založená na podporovaných štandardoch, využívaná väčšinou renomovaných IT spoločností, zaručuje veľkú mieru kompatibility. Robustné nástroje na podrobné sledovanie zmien či štandardná integrovaná funkcionalita S4H, garantuje vysokú mieru úspešnosti implementácie projektov.

Dodanie a implementácia riešení SAP

Riešenia spoločnosti SAP podporujú plnenie strategických cieľov zákazníkov a implementáciu podnikových aplikácií. Pred implementáciou kladieme veľký dôraz na dôkladnú analýzu potrieb svojich zákazníkov, ktorým vďaka skúsenostiam v modelovaní a redizajne biznis procesov vždy vieme navrhnúť optimálne riešenie. Vďaka dlhodobému partnerstvu so spoločnosťou SAP a štatútu SAP VAR partnera máme s týmito riešeniami bohaté skúsenosti a vieme zabezpečiť dodanie licencií SAP, ako aj nasledujúcu podporu v rámci SAP SW maintenance služieb.

Prechod na riešenie SAP S/4 HANA

Novým či existujúcim zákazníkom, ktorí dnes využívajú riešenia na platforme SAP, ponúkame zabezpečenie implementácie nového systému SAP S/4HANA a/alebo migráciu existujúceho systému SAP na nové riešenie SAP S/4HANA. U zákazníkov používajúcich riešenie SAP je možné prejsť na SAP S/4HANA buď konverziou existujúceho riešenia SAP, alebo reimplementáciou požadovanej funkcionality v rámci nového riešenia. Na to, aby bol prechod čo najjednoduchší, navrhujeme existujúcim zákazníkom realizovať SAP S/4HANA Readiness Check, na základe ktorého zvolíme správnu cestu prechodu na nový systém.

Prispôsobenie štandardného systému špecifickým požiadavkám

Štandardné riešenia od spoločnosti SAP sú komplexné a obsahujú funkcionalitu potrebnú pre rôzne odvetvia. Ich implementácia sa často spája len so správnym nastavením jeho parametrov podľa potrieb zákazníka. Ak je však potrebné rozšíriť ich funkčnosť pre vaše špecifické potreby, poskytneme vám služby svojich špičkových vývojárov, ktorí realizujú prispôsobenie štandardného riešenia v rámci technológie ABAP alebo  JAVA, prípadne v rámci špecifických doplnkových riešení založených na SAP Cloud Platform.

Migrácia dát

Migrácia dát je zvyčajne nevyhnutná súčasť každej implementácie riešenia, keď je potrebné previesť aktuálne, resp. historické dáta zákazníka do nového systému.

Vieme realizovať nasledovné typy prechodu dát:

Podpora systémov

Starostlivosť o zákazníka sa úspešnou implementáciou nového systému či riešenia nekončí. Máme k dispozícii skúsený tím, ktorý zabezpečí plnenie pravidelných, ale aj ad hoc požiadaviek zákazníka na podporu v plnom rozsahu. Spôsob zadávania požiadaviek riešime individuálne s každým zákazníkom. Na dodržanie potrebnej kvality služieb a dohodnutých parametrov využívame okrem iného aj nástroje ako CA a SAP Helpdesk.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach:

Zabezpečenie neprerušeného fungovania riešenia SAP

Na podporu prevádzky a správu systémov poskytujeme nástroje a služby na monitoring behu systému Early Watch Alerting a systém pre Support Desk. Riešenia na správu a monitoring sú vybudované na technológii SAP Solution Manager, ktorá je súčasťou každého aplikačného balíka SAP. SAP Solution Manager (SAP SM) je systém na centralizovanú správu aplikácií a riešení. Poskytuje optimalizáciu prevádzky SAP

Poskytuje optimalizáciu prevádzky SAP. SAP SM obsahuje nástroje na:

Aplikačné a biznis poradenstvo

Vďaka dlhoročným skúsenostiam svojich konzultantov a svojim úspešným implementáciám poskytujeme aj poradenstvo v rôznych oblastiach interných procesov a informačných technológií.

Sústreďujeme sa najmä na:

SVET SAP      SAP DSN      SAP ARIBA

SAP DIGITAL SUPPLIER NETWORK

Digitalizujte svoj nákup.

Eliminujte papierové dokumenty

Cloudové riešenie SAP DSN vám umožňuje digitalizovať a automatizovať nákupný proces bez zbytočných investícií do hardvéru. Vďaka napojeniu na globálnu sieť sa môžete priamo prepojiť s miliónmi organizácií alebo vytvoriť napojenie na súčasných dodávateľov. Táto digitalizácia nákupu a automatizácia nákupného procesu eliminujú papierovú a e-mailovú dokumentáciu a potrebu telefonickej či e-mailovej komunikácie s dodávateľmi, čo môže značne zvýšiť efektivitu nákupu a šetriť čas.

Systém vám umožňuje aj štandardizáciu v komunikácii s dodávateľmi, keďže všetka komunikácia s nimi má rovnaký formát a štruktúru a existujú prehľadne na jednom mieste. Obe strany sú navyše okamžite informované o zmene stavu dokumentu, preto ich nie je potrebné aktualizovať dodatočnou komunikáciou.

Hlavné prínosy riešenia:

SVET SAP      SAP DSN      SAP ARIBA

SAP ARIBA

Automatizujte procesy procurementu.

Efektívne riadenie a automatizácia nákupného procesu znížia náklady spojené s nákupom a jeho spracovaním. Cloudové riešenie SAP ARIBA, ktoré je dostupné prostredníctvom klasického počítača či mobilného zariadenia, prepája odberateľov a dodávateľov v rámci siete SAP ARIBA. Sú v nej zapojené viac než 4 milióny organizácií, ktoré v rámci riešenia realizujú obchody v hodnote takmer 3 bilióny USD.

SAP ARIBA umožňuje integráciu s ERP systémami a poskytuje plnú kontrolu nad procesmi procurementu v rámci objednávania tovarov a služieb, ako aj v rámci strategického riadenia.

Obsahuje riešenia na:

Riešenie SAP ARIBA ponúka aj špeciálnu verziu SAP ARIBA SNAP, určenú stredným a menším spoločnostiam. Riešenie je predkonfigurované na komplexné zabezpečenie procurement procesov od zadania požiadavky na nákup až po príjem faktúry od dodávateľa a jej zaevidovanie v podnikovom informačnom systéme.

S riešením SAP ARIBA SNAP je možné dosiahnuť:
– digitalizáciu nákupného procesu od zadania požiadavky po fakturáciu
– zvýšenie viditeľnosti výkonov dodávateľa a zníženie dodávateľského rizika
– zvýšenie úspor pri strategických nákupoch
– zvýšenie podielu strategického nákupu a z toho vyplývajúcich úspor
– zvýšenie súladu s plnením kontraktov
– zníženie neriadeného nákupu
– presmerovanie výdavkov smerom k preferovaným dodávateľom
– redukciu času nákupného cyklu od zabezpečenia zdrojov po podpis zmluvy
– digitalizáciu spracovania faktúr

Viac informácií o riešení SAP ARIBA a SAP ARIBA SNAP nájdete na www.ariba.com

MÁTE OTÁZKU?

Napíšte nám

Spoločnosť SYNCHRONIX, a.s. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese privacy@synchronix.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

PORADÍME VÁM

Spolu vymyslíme riešenia

SYNCHRONIX, a. s. ponúka IT služby a produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí. Napíšte nám a spolu prídeme na to, ako vieme práve vám pomôcť lepšie podnikať.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 238 100 014

NAPÍŠTE NÁM

info@synchronix.sk