Mapový portál ZGBIS

Od 6.7.2020 je možné priamo na mapovom portáli ZBGIS overiť poberanie agrodotácií prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. V rámci mapového portálu ZBGIS v kompozícii Kataster pribudli nové vrstvy od MPRV SR, tzv. Agro vrstvy, ktoré obsahujú informácie o hraniciach užívania, kultúrnych dielov, obvyklej výšky nájomného a bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách. Používateľ má možnosť prostredníctvom niekoľkých krokov overiť nielen údaje o vlastníkovi  pozemku ale aj o subjekte, ktorý na pozemok žiadal dotácie, obvyklej výške nájomného, bonitnú triedu pozemku na báze údajov tzv. bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a pomocou prepojenia na Finstat získať detailné informácie o subjekte. Toto riešenie bolo pripravené v spolupráci so Zymestic Solutions s.r.o.