Info o podpore Ukrajiny

Je nám veľkou cťou byť jedným z hlavných partnerov projektu Fotografia pre Ukrajinu, ktorý zorganizoval Dokument magazín. Táto aktivita slúži na podporu ukrajinských fotografov a fotografiek a ukrajinskej kultúry. Do 1. mája budete mať šancu kúpiť si fotografiu od vyše tridsiatky slovenských a ukrajinských umelcov, a pomôcť tak tam, kde je to najviac potrebné.

Výťažok z predaja bude určený pre organizáciu Kharkiv With You a na priamu pomoc rodinám ukrajinských umelcov najviac zasiahnutých vojnou. Všetky fotografie a inštrukcie k nákupu nájdete na https://lnkd.in/ebNUiZ6b.

V mene všetkých ďakujeme.

#synchronix #dokumentmagazin #dakujeme