Synchronix súčasťou konferencie iDeme 2022

Náš architekt kybernetickej bezpečnosti Patrik Slabý prispel na konferencii iDeme 2022 prednáškou o expertnej komunite pre IT a cyber bezpečnosť CyberSecurityPlatform v paneli “Bezpečné a inovatívne služby”.

iDeme (informatizácia od dedín k mestám) je konferencia zameraná na informatizáciu verejnej správy a jej 13. ročník sa uskutočnil 22. júna. Jej súčasťou boli panely eGovernment a bezpečnosť, Bezpečné a inovatívne služby, Inovácie pre život a Komunikačná infraštruktúra.

Organizátorom ďakujeme za pozvanie, za nabitý program pozostávajúci z vyše 15 prednášok a jednej panelovej diskusie a tešíme sa opäť o rok!

Play Video