SEVITECH SA MENÍ NA SYNCHRONIX

Dlhodobé zmeny vo firme spečatila zmena názvu

Príbeh Sevitechu a jeho 25 ročnej histórie je zároveň príbehom plným transformácií. Za posledné štvrťstoročie sa nám podarilo spoločným úsilím vypracovať na stabilného a spoľahlivého hráča na poli poskytovania IT služieb a IT riešení. Svedčia o tom desiatky spokojných klientov, náš rozrastajúci sa tím či dcérske spoločnosti a zákazky v krajinách mimo Slovensko. 

Tieto interné transformácie, ktoré firmu posunuli dopredu, sme sa rozhodli reflektovať aj navonok. Preto po 25 rokoch meníme názov firmy zo Sevitech, a.s. na Synchronix, a.s. . 

Zmenu urýchlila aj pandémia 

Rozhodnutie prehodnotiť ďalšiu stratégiu firmy a jej postavenie na slovenskom trhu neprišlo zo dňa na deň. Úzko s ním súvisel i postupný proces zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti, ktorá je dnes už plne v rukách súčasného manažmentu. Administratívne sme túto transformáciu zavŕšili na jar tohto roka a premenovanie spoločnosti tak slúži ako spečatenie týchto dlhodobých zmien. 

Zároveň sme minulý a tento rok, rovnako ako všetky sektory, museli prejsť aj interným prehodnotením zdravia a odolnosti firmy. Pandémia donútila asi takmer každú spoločnosť zamyslieť sa nad svojim dlhodobým smerovaním a pozíciou na trhu. My sme si v týchto zaťažkávacích okolnostiach s úľavou overili, že firma vybudovaná na stabilnom tíme profesionálov a v dlhodobo rastúcom sektore má budúcnosť a že máme všetky predpoklady na to, aby sme v našom odvetví boli aj naďalej dlhodobo úspešní.

Budúcnosť je start-upová 

Napriek pozitívnym správam o našej stabilnej pozícii na trhu to neznamená, že naša zmena je len formálna. Hoci nateraz neplánujeme zásadné zmeny v smerovaní firmy, neznamená to, že sa neposúvame ďalej. Vo firme sme implementovali nové, transparentné manažérske procesy a sústredíme sa aj na expandovanie nášho know-how a získavanie ďalších certifikácií. Odbornosť bola vždy jednou z našich primárnych hodnôt a na tomto základe chceme rozhodne stavať aj ďalej. 

S modernou dobou a inováciami v sektore zároveň prichádza aj tlak na rozšírenie portfólia a zmeny, na ktoré nemôže zabehnutá firma nastavená na komplexné zákazky dostatočne pružne reagovať. Aj preto sa zaoberáme rôznymi formami rozšírenia a v rámci pilotného projektu pripravujeme aj start-up, ktorý by mal súčasné nastavenie firmy doplniť a rozšíriť. I takéto projekty by mali ukázať, že Synchronix je životaschopná spoločnosť, ktorá je pripravená zostať konkurencieschopná i ďalších 25 rokov.